Produktutveckling

Din produkt är lagd i varukorgen!

Product image

Handla vidare
Gå till kassan

Produktutveckling in house i Nykvarn, Stockholm.

Snabba leveranser från eget lager
Kundtjänst på plats
Produktutveckling in-house
Snabb leverans
Kundsupport
In-house R&D

Metod, från idé till verklighet!
_______________________________________________________________________________________________________________________________

All utveckling sker på vår facilitet i Nykvarn, Stockholm. Vår relativa litenhet tillsammans med en oinskränkt kontroll över vårt utbud ser vi som en absolut styrka. Vi, ingen annan, bestämmer hur våra egenutvecklade produkter ska se ut och vad de ska ha för egenskaper, vad som ska prioriteras, vilka avvägningar som ska göras samt vilken metod som ska tillämpas för att uppnå maximala prestanda. Saker att ta hänsyn till är materialval, produktionsmetod, hållbarhet, flexibilitet, radier, luftflöde, densitet, kylegenskaper, passform och paketering. Allt detta har vi själva kontroll över.

Nedan följer en presentation över våra faciliteter, våra maskiner och testutrustning, hur vi går tillväga och vad vi måste ta hänsyn till vid utveckling av prestandahöjande produkter.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Det första vi gör är att analysera ett behov. Finns det utrymme för den tilltänkta produkten på marknaden? Om ja, var då och i vilken form? Vem/vilka är målgruppen? Det är inte nödvändigtvis så att varje enskild produkt måste generera en god vinst för verksamheten i sig. Många av de produkter vi tar fram och saluför finns i vårt sortiment för att bidra till den bredd vi själva, och många andra, anser oss åtnjuta. Andra produkter finns där enbart för att stärka varumärket och, faktiskt, för att erbjuda bilentusiaster möjligheten att fortsatt kunna köra sina klenoder. Vi kommer aldrig att sälja några volymer, men det känns bra för oss att kunna stoltsera med en komplett uppsättning slangar till Porsche 930 Turbo. Det är en smakfull mening. Andra produkter som vi på förhand inte har särskilt stora volym - och förtjänstmässiga förhoppningar på, kan ibland visa sig sälja långt över förväntan.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3D-scanning, 3D-printing
och CAD används vid så gott som varje enskild produktutveckling. 3D-scanningen ger oss möjlighet att scanna av ett utrymme i en bil, eller en enskild detalj som vi ska utgå ifrån, för att därifrån bygga vår produkt. Låt oss säga att det är en ny inloppslang vi ska utveckla, som ska sitta i ett trångt motorutrymme som på Porschen på bilden. En scanning av själva utrymmet ger oss den rymd i vilken den ritade slangen ska passa. När dessa två filer sammanfogas ser vi direkt i datorn var det kommer ta i, var vi kan arbeta med slangen för ökat flöde samt vilka kritiska punkter som finns. När vi känner oss nöjda med detta görs en 3D-utskrift av detaljen, i detta fall inloppslangen, som testmonteras i bilen. Trots att 3D-printingen är oerhört exakt vill vi alltid dubbelkolla och kontrollera så att det verkligen passar innan vi tar det vidare till flödestest.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nästa steg är att mäta tryckfallet genom den framtagna 3D-utskriften och jämföra detta med förlagan. Vi strävar självklart alltid efter att uppnå så stor prestandaförbättring som möjligt. En mätning görs med fem olika flöden genom vår Superflow SF1020 och därefter sätts en graf upp, som tydligt åskådliggör den eventuella förbättringen i flöde. Detta verktyg gör det möjligt för oss att väga olika utföranden mot varandra för att nå den bästa lösningen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

När en prototyp tagits fram kontrolleras återigen luftflödet, för att säkerställa att det inte skiljer något från 3D-utskriften. Dessutom gör vi utförliga temperaturtester i bil av våra framtagna produkter. All körning loggas, resultaten sammanställs och grafer sätts upp för att tydligt visa den förbättring vi hoppas ha åstadkommit.

När den färdiga produkten är hemma görs en sista kontroll innan det går vidare till kunden. Tillbehör läggs till, monteringsanvisning bifogas och paketeringen dubbelkollas.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________