Störst slangsortiment norr
om Puerto Williams


Aluminiumrör / 2mm godstjocklek, Polerade