Allmänna villkor

Din produkt är lagd i varukorgen!

Product image

Handla vidare
Gå till kassan

15 % rabatt på hela sortimentet.

Snabba leveranser från eget lager
Kundtjänst på plats
Snabb leverans
Kundsupport

Allmänna köpvillkor

Tillbaka till innehållsförteckningen

1. Allmänt

 1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du eller det företag som du företräder (”Kunden”) gör en beställning ifrån do88 AB (”do88” eller ”oss”), t.ex. via www.do88.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”), telefon eller e-mail. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om do88 framgår på Webbplatsen.

 2. Det är möjligt för både företag och privatpersoner att göra beställningar. Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning som konsument eller som representant för ett företag.

 3. Du som handlar som privatperson behöver vara över 16 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 16 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss.

2. Avtal och beställning

 1. För att kunna göra ett köp måste du acceptera Villkoren. Kund som har beställt via telefon eller e-mail kommer att få Villkoren skickade till sig tillsammans med orderbekräftelsen. Om Kunden inte snarast invänder mot Villkoren kommer Kunden anses ha accepterat Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att följa dem för egen räkning i tillämpliga delar. Om du företräder ett företag accepterar du Villkoren även för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa Villkor samt de köp du gör för detta företags, d.v.s. Kundens, räkning.

 2. Vid beställning ingås avtal mellan Kunden (d.v.s. dig eller det företag du representerar) och do88. Vid beställning skickar do88 en orderbekräftelse till Kunden. do88 uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med do88s kundtjänst. do88 förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgett felaktiga personuppgifter).

 3. Vid frågor om din beställning kan du kontakta oss, se våra kontaktuppgifter på Hemsidan.

3. Produktinformation m.m.

 1. do88 reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. do88 har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en produkt som Kunden har beställt kommer do88 meddela Kunden detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan do88 fortsätter med beställningen.

 2. Bilder över produkter på Webbplatsen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal produkter du erhåller eller produktens exakta utseende, funktioner eller ursprung. do88 ansvarar inte för information som kommer från en tredje part.

 3. Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från do88 eller dess licensgivare.

4. Priser, avgifter och betalning

 1. Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

 2. Samtliga priser anges i svenska kronor och kan visas antingen exklusive eller inklusive moms beroende på vad Kunden väljer. Priserna visas inklusive moms (25 %) om Kunden inte valt att visa priserna exklusive moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

 3. Kunden kan betala sitt köp på de sätt som beskriv på Webbplatsen, klicka här. do88 förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

5. Kampanjer och erbjudanden

do88 kan från tid till annan erbjuda kampanjer som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller frakt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av do88 i samband med kampanjen. do88 förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

 1. Frakt tillkommer vid beställning i enlighet med vad som anges på Webbplatsen, klicka här. Observera att begränsningar i leveransen kan förekomma.

 2. Varor som finns i lager skickas normalt samma dag vid beställning före kl. 15:00. Leveranstiden kan variera beroende på vilket leveranssätt du har valt. Den förväntade leveranstiden framgår av orderbekräftelsen. Avvikelser kan ske från angivna leveransdatum. Om Kunden har beställt en vara som är tillfälligt slut, är kundanpassad eller är en beställningsvara är leveranstiden längre än för varor i lager. Om det uppstår några problem som fördröjer leveransen får Kunden meddelande om detta.

 3. Kunden ska, beroende på vald betalnings- och leveranslösning, lösa ut, hämta eller ta emot sitt paket enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av do88 eller fraktbolaget. Beroende på vald leveranslösning får Kunden en avisering som visar var och när paket ska hämtas eller tas emot. För ej uthämtade eller ej mottagna paket debiteras Kund som är konsument en avgift motsvarande de faktiska fraktkostnaderna för returfrakt och Kund som är företag debiteras en avgift motsvarande de faktiska fraktkostnaderna för returfrakt plus 199 kr.

 4. Kund som är ett företag ska direkt vid mottagandet av leveransen kontrollera att alla varor stämmer överens med det som beställts samt att inga varor är skadade. Kunden ska snarast och senast inom 14 dagar efter mottagen leverans meddela do88 om Kunden fått fel varor (t.ex. antal eller sort). Vid transportskadad vara ska Kunden snarast och senast inom 7 dagar efter mottagen leverans meddela do88 om att varan är transportskadad. Kunden ska även vända sig direkt till det postkontor som lämnat ut varorna för att reklamera transportskadan då det är transportföretaget (t.ex. PostNord) som bär ansvaret för den uppkomna skadan. Denna punkt gäller inte för Kund som är konsument, utan för denne gäller istället regler kring reklamation enligt punkt 8 nedan.

7. Ångerrätt

 1. Vid köp på distans av Kund som är konsument gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätt innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person, tagit emot den beställda produkten (ångerfristen), se vidare nedan.

 2. Om du vill ha rätt till full återbetalning för produkten om du ångrar ditt köp får du inte hantera produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Skulle du hantera produkten utöver detta har do88 rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar vad produkten minskat i värde på grund av sådan hantering, se vidare under punkt 7.7 nedan.

 3. Ångerrätten gäller inte för en produkt som tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel, t.ex. slangar eller andra produkter som kapats eller anpassats enligt Kundens önskemål. I samband med en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta.

 4. Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till do88. För en smidig hantering rekommenderar vi dig att kontakta do88:s kundtjänst via Webbplatsen, klicka här för vidare information. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vid köp av flera produkter, vilka produkter du önskar ångra köp av i meddelandet. Du kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, klicka här.

 5. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du sänder ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

 6. Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för produktens skick efter det att du har mottagit produkten samt under returfrakten. do88 rekommenderar att du skickar produkten väl emballerad och i originalkartong. Produkten ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till do88. Returer ska göras till do88 enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, klicka här.

 7. När du utövar din ångerrätt kommer do88 betala tillbaka det belopp som du betalat för den ångrade produkten. På det belopp som ska återbetalas har do88 rätt att dra av en summa motsvarande produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 8. do88 betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum do88 tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. do88 får dock vänta med återbetalningen tills do88 tagit emot produkten eller du har visat att produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, om inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Garanti och reklamation

 1. do88 tillämpar 12 månaders garanti beträffande material- och tillverkningsfel för samtliga varor som do88 säljer. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter montering, egen förändring av varans funktion och utseende eller annan yttre påverkan av varan. Kundens orderbekräftelse tillsammans med faktura/kvitto gäller som garantibevis. Garantitiden beräknas från datum för utfärdande av faktura/kvittodatum.

 2. Du som är konsument har alltid rätt att reklamera fel i varor inom tre år från det att du mottog varan. En Kund som inte är konsument har rätt att reklamera fel i varor inom två år från det att varan mottogs (fel i leverans eller fel p.g.a. transportskada ska dock reklameras i enlighet med vad som anges under punkt 6 ovan). Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta do88. För att vara giltig måste reklamationen göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Vid reklamation ska Kunden kunna visa att varan är köpt av do88, till exempel genom att uppvisa kvitto.

 3. Vi rekommenderar att reklamationer görs enligt det tillvägagångssätt som anges på Webbplatsen. do88 står för returfrakten för godkända reklamationer.

 4. När do88 fått tillbaka reklamerad vara och konstaterat att reklamationen är giltig i enlighet med gällande lag ersätter do88 varan eller avhjälper felet. do88 förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande lagstiftning.

9. Kunduppgifter och kundkonto m.m.

 1. När Kunden registrerar ett användarkonto och/eller ska genomföra en beställning på Webbplatsen kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Information om do88:s behandling av personuppgifter finns i do88s integritetspolicy.

 2. Du som är registrerad kund hos do88 åtar dig att se till så att ingen annan än du själv kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till do88 om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord.

 3. Kund som är ett företag garanterar att den person som har registrerat kundkontot samt eventuella övriga användare är behöriga att utförda åtgärder samt genomföra köp för Kundens räkning på Webbplatsen. Kund som är ett företag är ansvarig för alla åtgärder som utförs av dess användare under inloggning på Kunden kundkonto. Vidare ska Kund som är ett företag tillse att den/de som använder kundkontot får del av do88:s integritetspolicy.

 4. Om do88 misstänker att ett kundkonto eller inloggningsuppgifter missbrukas eller användandet annars bryter mot Villkoren har do88 rätt att stänga av Kunden och/eller dig som användare. do88 har även rätt att oavsett anledning tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

10. Användningsområde samt ansvarsbegränsning

 1. De varor do88 säljer är avsedda för motorsport/tävlingsbruk. Kunden ska själv förvissa sig om vilka krav/regler som gäller för området produkten ska användas i.

 2. do88 AB ansvarar inte för indirekta förluster eller utebliven vinst. do88 ansvarar inte heller för eventuella rese-/transportkostnader eller merjobb/merkostnader vilka orsakats på grund av vara som sålts av do88. do88 ansvarar inte för skador som kan uppkomma på utrustning, fordon, personer eller annat i samband med montage eller användande av vara som sålts av do88, samt eventuell negativ inverkan på fordonets säkerhet, köregenskaper eller garantiomfattning.

 3. do88:s ansvar under dessa Villkor och avtalet med Kunden är för varje förlust eller skada begränsat till ett belopp motsvarande det totala belopp som Kunden betalat till do88 för den vara som förlusten eller skadan är relaterad eller härrör från.

 4. do88 ansvarar inte för skador, förluster eller förseningar som orsakats av händelse utom do88:s kontroll, såsom exempelvis dataintrång, fel som beror på Kunden, fel i Kundens utrustning eller något annat förhållande på Kundens sida, myndighetsåtgärd, hårda väderförhållanden, sabotage, strejk, krig, olycka, elavbrott eller fördröjning i externt nät, mobil- eller telefonförbindelse.

 5. I relation till Kund som är konsument gäller denna punkt 10 så långt som är möjligt enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning.

11. Ändringar av Villkoren

do88 förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att do88 har informerat Kunden om ändringarna.

12. Tillämplig lag och tvist

 1. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor eller avtalet mellan do88 och Kunden ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 2. Vid eventuell tvist med Kund som är konsument följer do88 beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Kund som är konsument kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tvist med Kund som är konsument kan även avgöras av allmän domstol.

 3. Eventuell tvist med Kund som är ett företag ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska. För undvikande av missförstånd, det föregående ska inte hindra do88 från att ansöka om betalningsföreläggande eller driva inkassoärenden mot Kunden om Kunden utan skäl underlåter att betala en förfallen fordran.

 4. Skiljeförfaranden som äger rum enligt punkt 12.3, all information som avslöjas och all dokumentation som inges eller utfärdas av eller på uppdrag av part eller skiljemännen under sådant förfarande samt alla beslut och skiljedomar som fattas eller meddelas i anledning av sådant förfarande ska behandlas strikt konfidentiellt och inte användas för annat ändamål än för förfarandet i fråga eller verkställandet av sådant beslut eller sådan skiljedom och heller inte annars avslöjas av Kunden för någon tredje man utan föregående skriftligt samtycke av do88.

 

Villkoren fastställdes av do88 AB den 1 januari 2018.